Oferta

rodzaj/etap/roboty

 • Obsługa Inwestycji.
  • geodezyjna obsługa inwestycji:
   • obsługa budowy dróg i obiektów mostowych
   • obsługa budowy obiektów wielkokubaturowych
   • obsługa budowy hal przemysłowych
  • specjalistyczne pomiary przemieszczeń i odkształceń
  • specjalistyczne pomiary przemieszczeń i odkształceń
  • pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych
  • inwentaryzacje i mapy powykonawcze
  • obsługa budowy obiektów nietypowych
 • Mapa d/c projektowych (dla map do 3 ha) wraz z dodatkową niwelacją powierzchniową terenu.
  • ewentualna dodatkowa pow. mapy (dla map powyżej 3 ha)
  • ewentualna dodatkowa pow. mapy (dla map powyżej 50 ha)
 • Inwentaryzacja budynku
 • Inwentaryzacja przyłącza
 • Inwentaryzacja budynku + przyłącza
 • Wytyczenie budynku
 • Wytyczenie przyłącza
 • Wytyczenie budynku + przyłącza
 • Wytyczenie + Inwentaryzacja powykonawcza wytyczenie + inwetaryzacja sieci *
 • Pomiary powierzchni użytkowych
 • Wskazanie,okazanie granic działki
 • Podział nieruchomości
 • Rozgraniczenia nieruchomości

Zapraszamy do korzystania z naszych usług geodezyjnych na terenie całego kraju